Varmepumper

TVT Technology International AS Betingelser ved installasjon av varmepumpe

Prosjektbeskrivelse: Montering av varmepumpe innedel og utedel

Betingelser for installasjon av varmepumpe til denne bestilling. Vi imøteser bekreftelse på at dette er lest og akseptert.

PDF Montering 

• Priser
Standard Installasjon kr 5.450, - inkl mva
Øvrige priser for tjenester utenfor standard, se prisliste Installasjon.
• Det er garanti på produkt og montering. Det er kun gjeldende hvis dette er utført av en autorisert installatør.
• Byggeteknisk informasjon for hulltaking og festepunkter må gis montør skriftlig før montering starter om vi skal ta ansvar for følgeskader. Det tas ikke ansvar for konsekvenser av manglende byggeteknisk kvalitet og/eller manglede informasjon. Eksempler er dårlig limt/festet tapet, murpuss som løsner, sprø murstein, dårlig kledning eller vegg forøvrig, dårlig feste i mur/treverk, konflikt med røropplegg, og/eller elektriske installasjoner i eller på vegg og lignende.
• Varmepumper krever jordet stikkontakt. Enkelte modeller krever 16A

• Montering av utedel krever min 30 cm høyde. Utedelen må monteres mellom 30 cm og 120 cm over bakken.
• Sørge for at varmepumpen er på plass før montøren ankommer, om ikke annet er avtalt.
• Utedel og innedel må monteres på steder hvor det er enkel adkomst og gode arbeidsforhold for montør – uten at montøren må krype for eksempel under lav terrasse eller bruk av stige/stilas. Dette vil medføre tillegg.

• Du må selv sørge for å sjekke at inne- og utedel som mottas fra utsalgsted er korrekt/rett modell.
• Utedel bør monteres på betongmur eller markkonsoll pga risiko for vibrasjonsstøy. Avvik krever kundens signatur.

• Installasjon vil utføres i tråd med produktets bruksanvisning. Ønskes produktet montert forskjellig fra montørens eller produsentens anbefalinger, vil garanti kunne bortfalle. Slikt avvik krever kundens signatur.
• Hvis det skal installeres lengre rør, annet utstyr eller pga. andre forhold enn det som er angitt i en standard installasjon vil ekstra kostnader iht prisliste tilkomme.

• TVT Technology samarbeidspartner er gjennom et landsdekkende nett av installatører ansvarlig for installasjon og at denne utførers iht til gjeldende lover og

forskrifter samt at dette utføres på en slik måte at produktets garanti opprettholdes. Den formelle avtalen om utførelse av installasjon er mellom deg og TVT Technology International AS og du aksepterer herved dette dokument som gjeldende avtale.
• av installasjon TVT Technology fakturerer sluttkunden for varmepumpe og standard installasjon. Alt materiell og tjenester utover dette faktureres direkte fra montør. Se priser installasjon av varmepumpe.
• av montering må skje senest innen 48 timer før avtalt tid, ellers tilkommer avbestillingsgebyr.
• Angrerett: Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser, men på grunn av installasjonskostnader i forbindelse med kjøp av varmepumpe vil det komme en demonteringskostnad hvis du ikke er fornøyd med varmepumpen innen 14 dager.

Følgende er inkludert i en installasjon:
• Montering av varmepumpens innedel på innsiden av yttervegg

• Montering av varmepumpens utedel på betongmur • Inntil 4 meter rørstrekk mellom innedel og utedel Hulltaking i trevegg (Maks veggtykkelse 30 cm)
• Enkel instruksjon i bruk av varmepumpen

• Dokumentasjon av installasjon i.h.t. standard skjema
• Standard Installasjon utføres på de aller fleste steder av fastlands Norge og større øyer. Må bekreftes av Hitech før avtale om montering inngås.
• Kvalitetssikring av ordre og forhold rundt installasjon
• Avklare eventuelle kostnader som ikke dekkes av en standard installasjon ved kvalitetssikring eller av montør før installasjon starter

Dette er ikke inkludert:

• Arbeid og materiell som ikke er inkludert i en standard installasjon faktureres direkte fra montør i.h.t. egen prisliste. (om ikke montert av TVT)
• Dette gjelder som eksempler reisekostnader ved spesielt store avstander
• Tilleggsarbeider utover standard installasjon

• Spesialkonsoller, plastkanaler og annet tilleggsutstyr
• Framføring av nødvendig strømuttak enten det er ute/inne eller begge steder

• Avvik på utedel og innedel i forhold til adkomst og gode arbeidsmuligheter. Eksempler der montør må krype under lave terrasser eller bruk av stige / stillas.
• Kunde må besørge jordet strømtilførsel til nettledningen. Jordfeilbryter anbefales og kreves dersom ny kurs må monteres. Enkelte maskiner krever 16A Tilleggs arbeid utover Standard Montering og kjøring beskrevet ovenfor faktureres iht. gjeldende prisliste. Eventuelle ekstra kostnader vil bli forsøkt avklart ved kvalitetssikring av ordren og senest av montør før installasjon påbegynner